Polityka prywatności

Gromadzenie i wykorzystywanie danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. uprzejmie informuję, że:

 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Prywatna Praktyka Laryngologiczna – prof. Antoni Krzeski, ul. Hoża 37 lok. 5, 00-681 Warszawa.
  We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą się Państwo kontaktować listownie na adres:
  Prywatna Praktyka Laryngologiczne – prof. Antoni Krzeski, ul. Hoża 37 lok. 5, 00-681 Warszawa
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane:
  • w celu rejestracji i udzielaniu porad medycznych w gabinecie,
  • w celu umożliwienia i dokonywania świadczeń medycznych,
  • w celach statystycznych.
 3. Dane udostępnione przez Państwo nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim z wyłączeniem instytucji upoważnionych z mocy prawa.
 4. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • dostęp do treści danych oraz ich sprostowania,
  • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • przenoszenie danych,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym czasie,
  • wniesienia skargi dotyczącej naruszenia ochrony Państwa danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Prawo wycofania zgody
  Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wcześniejszej zgody. W związku, z tym mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę tę można wycofać pisemnie, kierując korespondencję na adres:
  Prywatna Praktyka Laryngologiczne
  prof. Antoni Krzeski
  ul. Hoża 37 lok. 5, 00-681 Warszawa
 6. Podanie przez Państwo danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym jest obligatoryjne. Są one niezbędne do udzielenia świadczeń medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku niepodania danych nie ma możliwość skorzystania z usług medycznych.
 7. Zgodnie z art.4 pkt. 15 oraz art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., państwa dane osobowe należą do szczególnych kategorii danych osobowych. W związku z tym okres przetwarzania tych danych regulują odrębne przepisy.

Prywatna Praktyka Laryngologiczna

Prof. Antoni Krzeski
ul. Hoża 37 lok. 5, 00-681 Warszawa